Disa Sure ...

  Share
  avatar
  A.[s].W.-TeaM | tR1pLeeX;
  Administrator
  Administrator

  Postimet : 617
  Pikët : 1454
  Thanks : 1
  Join date : 14/05/2009

  (N) Disa Sure ...

  Mesazh nga A.[s].W.-TeaM | tR1pLeeX; prej Sun May 17, 2009 11:53 am

  1. Fatiha

  1. Bismil-lahir-rahmanir-rahim
  2. El hamdulil-lahi rabbil 'alemin
  3. Er-rahmanir-rahim4. Maliki jewmid-din
  5. Ijjake na'budu we ijjake nesta'in
  6. Ihdinas-siratal mustekim
  7. Siratal-ledhine en 'amte 'alejhim, gajril magdubi 'alejhim we led-dal-lin
  (amin)
  avatar
  A.[s].W.-TeaM | tR1pLeeX;
  Administrator
  Administrator

  Postimet : 617
  Pikët : 1454
  Thanks : 1
  Join date : 14/05/2009

  (N) Re: Disa Sure ...

  Mesazh nga A.[s].W.-TeaM | tR1pLeeX; prej Sun May 17, 2009 11:53 am

  1. Me emrin e All-llahut, Mëshiruesit, Mëshirëbërësit
  2. Falënderimi i takon All-llahut, Zotit të botërave
  3. Mëshiruesit, Mëshirëbërësit
  4. Sunduesit të ditës së Gjykimit
  5. Vetëm Ty të adhurojmë dhe vetëm prej Teje ndihmë kërkojmë
  6. Udhëzona në rrugën e drejtë,
  7. në rrugën e atyre ndaj të cilëve ke bekimin,
  jo në të atyre që je i hidhëruar, dhe që kanë humbur!
  (Amin)
  avatar
  A.[s].W.-TeaM | tR1pLeeX;
  Administrator
  Administrator

  Postimet : 617
  Pikët : 1454
  Thanks : 1
  Join date : 14/05/2009

  (N) Re: Disa Sure ...

  Mesazh nga A.[s].W.-TeaM | tR1pLeeX; prej Sun May 17, 2009 11:53 am

  100. Adijat 1. Wel-’adijati dab'ha
  2. Fel-murijati kad'ha
  3. Fel-mugirati sub'ha
  4. Fe’etherne bihi nek’a
  5. Fewesetne bihi xhem’a
  6. Innel insane lirabbihi le kenud
  7. We innehu ‘ala dhalike le shehid
  8. We innehu lihubbil-hajri leshedid
  9. Efela ja’lemu idha bu’thire ma fil-kubur
  10. We hussile ma fi es-sudur
  11. Inne rebbehum bihim jewme idhin le habir
  avatar
  A.[s].W.-TeaM | tR1pLeeX;
  Administrator
  Administrator

  Postimet : 617
  Pikët : 1454
  Thanks : 1
  Join date : 14/05/2009

  (N) Re: Disa Sure ...

  Mesazh nga A.[s].W.-TeaM | tR1pLeeX; prej Sun May 17, 2009 11:53 am

  Perkthimi ne Shqip

  1. Pasha vrapuesit e shpejtë (kuajt) që hingëllojnë!
  2. E që me thundrat e tyre nxjerrin xixëllima zjarri nga gurët,
  3. Dhe të cilët vërsulen herët në agim.
  4. E me të (vërsulje) atëherë çojnë pluhur.
  5. Dhe ashtu hidhen në mesin e grumbullit (të armikut).
  6. Vërtet, njeriu është përbuzës ndaj Zotit të vet.
  7. Edhe vetë është dëshmues i asaj (përbuzjeje).
  8. Dhe ai është që shumë e do pasurinë.
  9. A nuk e di ai se kur të nxirret çka është në varreza?
  10. Dhe të tubohet (të dalë në shesh) ajo që ishte në gjoksa.
  11. E atë ditë, pa dyshim Zoti i tyre është i njohur hollësisht për punën e tyre!
  avatar
  A.[s].W.-TeaM | tR1pLeeX;
  Administrator
  Administrator

  Postimet : 617
  Pikët : 1454
  Thanks : 1
  Join date : 14/05/2009

  (N) Re: Disa Sure ...

  Mesazh nga A.[s].W.-TeaM | tR1pLeeX; prej Sun May 17, 2009 11:53 am

  101. KARIA 1. EL-KARI’A
  2. MEL-KARI’A
  3. WE MA ‘EDRAKE MEL-KARI’A
  4. JEWME JEKUNUN-NASU KEL-FERASHIL-MEBTHUTH
  5. WE TEKUNUL-XHIBALU KAL ’IHNIL-MENFUSH
  6. FE EMMA MEN THEKULET MEWAZINUH
  7. FE HUWE FI ‘ISHETIR-RADIJEH
  8. WE ‘EMMA MEN HAFFET MEWAZINUH
  9. FE UMMUHU HAWIJEH
  10. WE MA ‘EDRAKE MA HIJEH
  11. NARUN HAMIJEH


  Perkthimi
  1. Krisma e kijametit.
  2. Çka është krisma?
  3. Dhe ç'të mësoi ty se ç'është krisma?
  4. Ajo është ditë kur njerëzit bëhen si insekte të shpërndara.
  5. Dhe kodrat bëhen si leshi i shprishur.
  6. E sa i përket atij që i rëndohet peshoja e veprave të tij,
  7. Ai është në një jetë të këndshme.
  8. Ndërsa, atij që ka peshojën e lehtë të veprave të tij,
  9. Vendi i tij do të jetë në Havije.
  10. E ç'është ajo që të njoftoi se ç'është ai (Havije)?
  11. Është zjarri me nxehtësi shumë të lartë
  avatar
  A.[s].W.-TeaM | tR1pLeeX;
  Administrator
  Administrator

  Postimet : 617
  Pikët : 1454
  Thanks : 1
  Join date : 14/05/2009

  (N) Re: Disa Sure ...

  Mesazh nga A.[s].W.-TeaM | tR1pLeeX; prej Sun May 17, 2009 11:54 am

  Perkthimi i asaj lart
  1. Krisma e kijametit.
  2. Çka është krisma?
  3. Dhe ç'të mësoi ty se ç'është krisma?
  4. Ajo është ditë kur njerëzit bëhen si insekte të shpërndara.
  5. Dhe kodrat bëhen si leshi i shprishur.
  6. E sa i përket atij që i rëndohet peshoja e veprave të tij,
  7. Ai është në një jetë të këndshme.
  8. Ndërsa, atij që ka peshojën e lehtë të veprave të tij,
  9. Vendi i tij do të jetë në Havije.
  10. E ç'është ajo që të njoftoi se ç'është ai (Havije)?
  11. Është zjarri me nxehtësi shumë të lartë
  avatar
  A.[s].W.-TeaM | tR1pLeeX;
  Administrator
  Administrator

  Postimet : 617
  Pikët : 1454
  Thanks : 1
  Join date : 14/05/2009

  (N) Re: Disa Sure ...

  Mesazh nga A.[s].W.-TeaM | tR1pLeeX; prej Sun May 17, 2009 11:54 am

  102. TEKATHUR 1. EL-HAKUMUT-TEKATHUR
  2. HATTA ZURTUMUL-MEKABIR
  3. KEL-LA SEUFE TA’LEMUN
  4. THUMME KEL-LA SEUFE TA’LEMUN
  5. KELLA LEU TA’LEMUNE ‘ILMEL-JEKIN
  6. LETEREUNNEL-XHEHIM
  7. THUMME LE TEREWUNNEHA ‘AJNEL-JEKIN
  8. THUMME LE TUS’ELUNNE JEWME IDHIN ‘ANI EN-NA’IM

  Perkthimi
  1. Juve u preokupoi përpjekja për shumimin (e pasurisë, të fëmijëve, të pozitës)!
  2. Derisa të mos i vizitoni varrezat (të bëheni banues të tyre - të vdisni).
  3. Jo, nuk është ashtu! Gjithsesi këtë do ta kuptoni më vonë!
  4. Përsëri jo, jeni gabim! Më vonë do ta kuptoni!
  5. Jo, pse, sikur ta dinit me një dije të sigurt (nuk do të bënit ashtu).
  6. Ju patjetër do ta shihni xhehennemin.
  7. Madje atë do ta shihni të bindur plotësisht.
  8. Pastaj në atë ditë do të pyeteni për të mirat (e Dunjas).
  avatar
  A.[s].W.-TeaM | tR1pLeeX;
  Administrator
  Administrator

  Postimet : 617
  Pikët : 1454
  Thanks : 1
  Join date : 14/05/2009

  (N) Re: Disa Sure ...

  Mesazh nga A.[s].W.-TeaM | tR1pLeeX; prej Sun May 17, 2009 11:54 am

  103. ASR 1. WEL ASR
  2. INNEL INSANE LE FI HUSR
  3. ILE LEDHINE AMENU WE AMILUS-SALIHATI WE TEWASAW BIL-HAKKI WE TEWASAW BIS-SABR 1. Pasha kohën!
  2. Vërtet njeriu është në humbje.
  3. Pos atyre që besuan, që bënë vepra të mira, që këshilluan për të vërtetën dhe që këshilluan për durim.
  avatar
  A.[s].W.-TeaM | tR1pLeeX;
  Administrator
  Administrator

  Postimet : 617
  Pikët : 1454
  Thanks : 1
  Join date : 14/05/2009

  (N) Re: Disa Sure ...

  Mesazh nga A.[s].W.-TeaM | tR1pLeeX; prej Sun May 17, 2009 11:54 am

  . Mjerë për secilin që ofendon e përqesh (njerëzit),
  2. Që ka tubuar pasuri dhe që atë e ruan të mos i pakësohet.
  3. E mendon se pasuria e tij do ta bëjë të përjetshëm.
  4. Jo, të mos mendojë ashtu! Se ai patjetër do të hidhet në Hutame.
  5. E çka din ti se ç'është Hutame?
  6. Është zjarri i All-llahut i ndezur fort.
  7. Që depërton deri në loçkë të zemrës.
  8. Ai i mbyll ata, ua zë frymën.
  9. Ata janë të lidhur në pranga të njëpasnjëshme
  avatar
  A.[s].W.-TeaM | tR1pLeeX;
  Administrator
  Administrator

  Postimet : 617
  Pikët : 1454
  Thanks : 1
  Join date : 14/05/2009

  (N) Re: Disa Sure ...

  Mesazh nga A.[s].W.-TeaM | tR1pLeeX; prej Sun May 17, 2009 11:54 am

  1. A nuk e ke parë se ç'bëri Zoti yt me poseduesit e elefantit?
  2. A nuk ua bëri përpjekjen e tyre të dështuar?
  3. Dhe Ai kundër tyre lëshoi shpendë që vinin tufë-tufë!
  4. Dhe i gjuanin ata me gurë nga balta e gurëzuar!
  5. Dhe ata i bëri si gjeth i grimcuar (i përtypur)!
  avatar
  A.[s].W.-TeaM | tR1pLeeX;
  Administrator
  Administrator

  Postimet : 617
  Pikët : 1454
  Thanks : 1
  Join date : 14/05/2009

  (N) Re: Disa Sure ...

  Mesazh nga A.[s].W.-TeaM | tR1pLeeX; prej Sun May 17, 2009 11:54 am

  . Për hir të garantimit që e gëzojnë kurejshitët!
  2. Garantimin e udhëtimit të tyre të lirë dimrit dhe verës!
  3. Pra, le ta adhurojnë Zotin e kësaj shtëpie,
  4. I cili i ushqeu pas urisë dhe i siguroi prej çdo frike!
  avatar
  A.[s].W.-TeaM | tR1pLeeX;
  Administrator
  Administrator

  Postimet : 617
  Pikët : 1454
  Thanks : 1
  Join date : 14/05/2009

  (N) Re: Disa Sure ...

  Mesazh nga A.[s].W.-TeaM | tR1pLeeX; prej Sun May 17, 2009 11:55 am

  I love Suret

  Sponsored content

  (N) Re: Disa Sure ...

  Mesazh nga Sponsored content


   Ora është Wed Jan 16, 2019 5:40 pm