PendimI ...

  Share
  avatar
  A.[s].W.-TeaM | tR1pLeeX;
  Administrator
  Administrator

  Postimet : 617
  Pikët : 1454
  Thanks : 1
  Join date : 14/05/2009

  (N) PendimI ...

  Mesazh nga A.[s].W.-TeaM | tR1pLeeX; prej Sun May 17, 2009 11:56 am

  Enes ibën Maliku transmeton se Pejgamberi
  [sal-lallahu alejhi ve sel-lem] ka thënë: “Allahu gëzohet më tepër kur
  robi i Tij pendohet se sa ndonjëri prej jush nëse do të kishte qenë në
  një shkretëtirë të madhe me devenë e tij, e ajo papritmas humbet, e mbi
  të ka patur të ngarkuar ushimin dhe pijen e tij. (pasi që e kërkon)
  humbë shpresat se mund ta gjej, shkon dhe shtrihet nën hijen e një
  druri. Pasi që humbë shpresat, duke pushuar, papritmas sheh devenë që
  është kthyer pranë tij. E kapë atë për kapistrin e saj dhe nga gëzimi i
  madh thotë: o Allahu im, Ti je robi im kurse unë jam zoti yt, gabon për
  shkak gëzimit të madh.” (Buhariu dhe Muslimi)
  avatar
  A.[s].W.-TeaM | tR1pLeeX;
  Administrator
  Administrator

  Postimet : 617
  Pikët : 1454
  Thanks : 1
  Join date : 14/05/2009

  (N) Re: PendimI ...

  Mesazh nga A.[s].W.-TeaM | tR1pLeeX; prej Sun May 17, 2009 11:56 am

  Allahu [subhanehu ve teala] thotë: “pedohuni të
  gjithë tek Allahu, o besimtarë në mënyrë që të gjeni shpëtim.” (Nur –
  31), poashtu thotë: “o ju që keni besuar, pendohuni tek Allahu me një
  pendim të sinqertë.” (buhariu dhe Muslimi)

  Pendimi (teube) gjuhësisht don të thotë: kthim, kurse qëllimi është: të kthehesh nga mëkati.
  avatar
  A.[s].W.-TeaM | tR1pLeeX;
  Administrator
  Administrator

  Postimet : 617
  Pikët : 1454
  Thanks : 1
  Join date : 14/05/2009

  (N) Re: PendimI ...

  Mesazh nga A.[s].W.-TeaM | tR1pLeeX; prej Sun May 17, 2009 11:56 am

  Disa dijetarë pendimin e definojnë si: keqardhje për
  mëkatet që i ka bërë në të kaluarën dhe kjo arrihet me dhimbjen që e
  ndiën në vete, për atë është thënë: është zjarr në zemër dhe dhimbje në
  mëlçi.

  Disa të tjerë e definojnë si: zëvendësimi i veprave të neveritura me vepra të lavdëruara.
  avatar
  A.[s].W.-TeaM | tR1pLeeX;
  Administrator
  Administrator

  Postimet : 617
  Pikët : 1454
  Thanks : 1
  Join date : 14/05/2009

  (N) Re: PendimI ...

  Mesazh nga A.[s].W.-TeaM | tR1pLeeX; prej Sun May 17, 2009 11:56 am

  Fjalët e selefit (të parët tanë të mirë) për pendmin
  e sinqertë janë të ndryshme, mirëpo rezultati është i njejtë. Omer ibën
  Hattabi dhe Ubëj ibën K’abi kanë thënë: pendimi i sinqetrë është të
  pendohet prej mëkatit e pastaj të mos kthehet në të ashtu siç nuk
  kthehet qumshti në gjir.

  Hasan Basriu thotë: të ndiej keqardhje për atë që ka kaluar, i vendosur për të mos kthyer në to.

  Kelbij ka thënë: të kërkoj falje me gjuhë, të ndiej keqardhje me zemër dhe të ndalet nga mëkatet me trup.
  avatar
  A.[s].W.-TeaM | tR1pLeeX;
  Administrator
  Administrator

  Postimet : 617
  Pikët : 1454
  Thanks : 1
  Join date : 14/05/2009

  (N) Re: PendimI ...

  Mesazh nga A.[s].W.-TeaM | tR1pLeeX; prej Sun May 17, 2009 11:56 am


















  Kërkimi i faljes (elistigfar) ndonjëherë përmendet veçmas, ndonjëherë
  përmendet së bashku me pendimin. Nëse përmendet veçmas përfshinë edhe
  kuptimin e pendimit, njësoj siku kur përmendet pendmimi veçmas përfshin
  kërkimin e faljes. Pra pendimi përfshin kërkimin e faljes dhe kërkimi i
  faljes përfshinë pendimin, dhe secili term hyn në tjetrin kur përmenden
  veçmas. Allahu [subhanehu ve teala] thotë: “Unë u thash: kërkoni falje
  Zotit tuj se ai vërtet fal shumë; Ai ju lëshon nga qielli shi me
  bollëk.” (Nuh – 10,11), kërkimi i faljes këtu përfshinë pendimin dhe
  kërkesën që Allahu ta falë, që t’ia fshij mëkatet dhe gjurmët e tyre,
  që ta mbrojë nga të këqiat sepse këto gjëra e pengojnë dënimin siç
  thotë Allahu [subhanehu ve teala] : “Allahu nuk do t’i dënoj ata derisa
  ti (Muhamed) je në mesin e tyre dhe Allahu nuk do t’i dënojë derisa ata
  kërkojnë falje (istigfar).” (Enfal – 33), Allahu [subhanehu ve teala]
  nuk e dënon atë që kërkon falje, kurse sa i përket atij që ngul këmbë
  në mëkatë dhe kërkon falje nga Allahu, kjo nuk është kërkim i faljes
















  avatar
  A.[s].W.-TeaM | tR1pLeeX;
  Administrator
  Administrator

  Postimet : 617
  Pikët : 1454
  Thanks : 1
  Join date : 14/05/2009

  (N) Re: PendimI ...

  Mesazh nga A.[s].W.-TeaM | tR1pLeeX; prej Sun May 17, 2009 11:57 am

  Kur këto dy terme përmenden së bashku, atëherë
  kuptimi i istigfarit është: kërkimi i mbrojtjes nga e keqja që ka
  kaluar, kurse pendimi: kthimi tek Allahu [subhanehu ve teala] dhe
  kërkimi i mbrojtjes nga veprat e këqia që mund të të ndodhin në të
  ardhmen, Allahu [subhanehu ve teala] tregon fjalët e Hudit alejhi selam
  : “o populli im, kërkoni falje prej Zotit dhe pendohuni tek Ai, Ai ju
  lëshon shi me bollëk, dhe fuqisë tuaj i shton fuqi, e mos refuzoni e të
  bëheni mëkatarë.” (Hud – 52)

  Dijetarët thonë: pendmi prej çdo mëkatit është obligim (vaxhib). Nëse
  mëkati është ndërmjet njeriut dhe Allahut dhe nuk ka të bëj më
  njerëzit, ka tre kushte
  avatar
  A.[s].W.-TeaM | tR1pLeeX;
  Administrator
  Administrator

  Postimet : 617
  Pikët : 1454
  Thanks : 1
  Join date : 14/05/2009

  (N) Re: PendimI ...

  Mesazh nga A.[s].W.-TeaM | tR1pLeeX; prej Sun May 17, 2009 11:57 am

  Dijetarët thonë: pendmi prej çdo mëkatit është
  obligim (vaxhib). Nëse mëkati është ndërmjet njeriut dhe Allahut dhe
  nuk ka të bëj më njerëzit, ka tre kushte:

  1. të largohet nga ai mëkat.

  2. të ndiej keqardhje për atë që ka bërë.

  3. të vendosë që të mos kthehet në ato mëkate asnjëherë.
  avatar
  A.[s].W.-TeaM | tR1pLeeX;
  Administrator
  Administrator

  Postimet : 617
  Pikët : 1454
  Thanks : 1
  Join date : 14/05/2009

  (N) Re: PendimI ...

  Mesazh nga A.[s].W.-TeaM | tR1pLeeX; prej Sun May 17, 2009 11:57 am

  Nëse ndonjëri nga kushtet e sipërpërmendura mungon, pendimi nuk pranohet.

  Nëse mëkati ka të bëj me njerëzit, atëherë pendimi ka katër kushte, tre
  që u përmendën më parë, kursi kushti i katër është që t’ia kthen të
  drejtën atij që i ka bërë padrejtësi. Nëse është pasuri ose e ngashme
  ia kthen atë, nëse ka shpifur për të kërkon falje, nëse është përgojim
  kërkon falje gjithashtu. Njeriu obligohet që të pendohet nga të gjitha
  mëkatet, e nëse pendohet vetëm prej disa prej tyre, pendimi i tij është
  i pranuar për ato mëkatë dhe i mbesin mëkatet tjera.
  avatar
  A.[s].W.-TeaM | tR1pLeeX;
  Administrator
  Administrator

  Postimet : 617
  Pikët : 1454
  Thanks : 1
  Join date : 14/05/2009

  (N) Re: PendimI ...

  Mesazh nga A.[s].W.-TeaM | tR1pLeeX; prej Sun May 17, 2009 11:57 am

  Argumentet nga Kur’ani, suneti dhe njëmendësia
  (ixhmai) i dijetarëve për patjetërsimin e pendimit janë të shumta.
  Pendimi është prej themeleve më të rrëndësishme të Islamit, ai është
  grada e parë e atyre që ecin për në Ahiret. Vonimi i pendimit nuk
  lejohet, nëse ndokush e vonon ka bërë mëkat për shkak vonimit. Allahu
  [subhanehu ve teala] thotë: “pendohuni që të gjithë tek Allahu, o
  besimtarë, në mënyrë që të gjeni shpëtim.” (Nur – 31), poashtu thotë:
  “Thuaj: o robërit e mij të cilët e keni ngarkuar me shumë gabime veten
  tuaj, mos e humbni shpresën ndaj mëshirës së Allahut, pse vërtet,
  Allahu i falë të gjitha mëkatet, Ai është që shumë fal dhe është
  mëshirues.” (Zumer – 53)
  avatar
  A.[s].W.-TeaM | tR1pLeeX;
  Administrator
  Administrator

  Postimet : 617
  Pikët : 1454
  Thanks : 1
  Join date : 14/05/2009

  (N) Re: PendimI ...

  Mesazh nga A.[s].W.-TeaM | tR1pLeeX; prej Sun May 17, 2009 11:57 am

  Në hadithin e përmendur në fillim të këtij kapitulli
  mësojmë nxtijen për t’u penduar dhe se Allahu [subhanehu ve teala]
  gëzohet dhe kënaqet me pendmimin e robit të tij, për këtë Pejgamberi
  [sal-lallahu alejhi ve sel-lem] na nxitë që vazhdimisht të pendohemi,
  ai thotë: “o njerëz, pendohuni tek Allahu, vërtet unë pendohem njëqind
  herë në ditë.” (Muslimi)

  Pendimi sjell dobi, prej tyre:

  Sponsored content

  (N) Re: PendimI ...

  Mesazh nga Sponsored content


   Ora është Wed Jan 16, 2019 6:18 pm